Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Schématismus CČSH

Základní organizační jednotkou je náboženská obec, vedená radou starších. Jejím virilním členem je ustanovený duchovní (kazatel, jáhen, kněz). Na volbě rady starších se podílí celá náboženská obec, členové rady si pak volí svého předsedu a finančního zpravodaje. Náboženské obce tvoří šest diecézí se sídlem v Praze, v Plzni, v Hradci Králové, v Brně , v Olomouci a v Bratislavě, které spravují diecézní rady v čele s biskupy, volenými diecézním shromážděním. Celek církve je spravován ústřední radou (členy ústřední rady volí, v rovném zastoupení kněží a presbyterů, diecézní shromáždění) v čele s biskupem – patriarchou, kterého volí církevní sněm.

Všechny vyšší orgány jsou voleny zpravidla na sedm let.

Církevní sněm rozhoduje o základních věroučných a organizačních normách  těmi jsou: Základy víry CČSH, Řád duchovní péče, Základy sociálně etické orientace Církve československé husitské, Řád duchovenské služby, Zřízení CČSH, Organizační řád CČSH

Ve všech úřadech naší církve, ať už jde o Radu starších, Diecézní radu či Radu ústřední, jsou zastoupeni nejen duchovní,ale i laici. Takže na vedení naší církve se může podílet každý. A to i díky sněmům, kde může kdokoliv z členů CČSH přednést svůj návrh.

 

Powered by IT CCSH PD