Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rada starších Litvínov

NO Litvínov

Předseda Rady starších: Gabriela Fárková

Finanční zpravodaj: Jiřina Dubišárová

Farář: Vladislav Vojtěch Hána

Laický kazatel: Jiřina Dubišárová

Kronikář: Jaroslava Najmanová

Delegát na sněm a synodu: Gabriela Fárková

Ostatní:

účet farnosti: 161978878/0300

Powered by IT CCSH PD