Developed in conjunction with Ext-Joom.com

HITS

www.hits.zde.cz

Husův institut teologických studií je církevní vzdělávací institucí, zřízenou Církevním zastupitelstem Církve československé husitské na jaře roku 2003 jako církevní právnická osoba (HITS, c.p.o.), která je určena především pro teoretickou a praktickou teologickou přípravu pro výkon budoucího povolání katechetů, pastoračních asistentů, kazatelů.
Je určena také pro další vzdělávání duchovních a kazatelů CČSH v rámci dalšího vzdělávání určeného pracovníkům církví a náboženských společností, a to formou postgraduálních kurzů zaměřených na výkon povolání.

Ředitel HITS: doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Ředitel HITS 

Powered by IT CCSH PD