Vedět, kdy to nastane. Vědět, kdy přijde změna do života farnosti a každého z nás je velmi důležité. Bůh dává poznání a vede. Se vstupem do adventní doby se připravme na zázrak, který nastane. Vše začíná v chrámu živého Boha. Pojď se také poklonit.

Adventní doba začíná 27.11. a končí  24.12.