Výzva k modlitbám za sebe, rodinu a církev je přirozená cesta věřícího. Jsme na konci církevního roku a před adventí dobou, která nastane 27.11. 2022. Jak dál? To je otázka směrována k Bohu a nám samým. Drahý příteli, najdi čas a oprosti se od této nelehké doby, hledej cestu pokoje pro budoucí čas. A jak? Slova, která budeš vnímat od lidí a třeba i číst v moudrých knihách pomohou lépe rozlišovat, jinak hodnotit druhé a sebe. Věřím, že pochopíš svou úlohu v rodině a staneš se jedinečným pro druhé. Možná najdeš cestu k své farnosti, která čeká a s láskou přijme. Pamatuj, hlas věrného je slyšet.

Pokud nemáš Bibli a chceš ji číst můžeš zde: Bible

 

 

 

Modlitba za domov

Všemohoucí Bože,

 

děkujeme za to, že v tobě nacházíme svůj pravý domov a

že jsi i nám v nebi připravil příbytek.

 

Pozvedáme své oči k Tobě a voláme spolu s žalmistou:

Odkud mi přijde pomoc?

V dobách nejistoty a obav se utíkáme k tobě a prosíme tě:

Buď s námi i v dobách zkoušek, posiluj ty, kdo jsou zasaženi

válkou i tíživou ekonomickou situací.

Děkujeme ti za všechny, kdo podle svých sil pomáhají

všem, kdo jsou ohroženi na životě nebo na svém živobytí.

 

Věříme, že ty se ujímáš každého člověka v nouzi a

že ty vytváříš skutečný domov svým věrným.

Chceme se proto radovat, že zde přebýváš s námi a

sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.

 

V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána. Amen.