Slova z Písma pro naše sbory na rok 2023

Přejeme naší zemi a lidem, pokoj s nadějí skrze víru.

         Kniha Moudrosti 5, 14-15.    1. Korintským 13,1.    Ezdráš 8,22
         Skutky apoštolů 4,32.        Lukáš 11,3-4.          Žalmy 20,8-9
                             Matouš 7,7          Jan 6,37-39