kv22

Adventní a vánoční bohoslužby

 

27.11.  čteme z ev. Matouše  24,36-44

4.12.    čteme z ev. Matouše  3,1-12

11.12.  čteme z ev. Matouše  11,2-11

18.12.  čteme z ev. Matouše  1,18-25

24.12.  čteme z ev. Lukáše    2,1-14  od 22h.  půlnoční

25.12.  čteme z ev. Jana        1,1-14

26.12.  čteme z ev. Matouše 10,17-22

1.1.      čteme z ev. Lukáše.   2,15-21 od 14h.