Spojme se společně 23. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit v tento den následující modlitbu: 

 

Všemohoucí Bože,

děkujeme za to, že v tobě nacházíme svůj pravý domov a

že jsi i nám v nebi připravil příbytek.

Pozvedáme své oči k Tobě a voláme spolu s žalmistou:

Odkud mi přijde pomoc?

 

dobách nejistoty a obav se utíkáme k tobě a prosíme tě:

Buď s námi i v dobách zkoušek, posiluj ty, kdo jsou zasaženi

válkou i tíživou ekonomickou situací.

Děkujeme ti za všechny, kdo podle svých sil pomáhají

všem, kdo jsou ohroženi na životě nebo na svém živobytí.

Věříme, že ty se ujímáš každého člověka v nouzi

a že ty vytváříš skutečný domov svým věrným.

Chceme se proto radovat, že zde přebýváš s námi

a sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.

Posiluj nás a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen. 

 

Budeme vděčni za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila ekumenická skupiny zástupců církví sdružených v ERC a který se uskuteční 28. října od 13.00. Osobní účast je možná bez zvláštní pozvánky, jen je zapotřebí přijít s předstihem před začátkem akce, modlitbu bude také přenášet Česká televize, takže je možné ji sledovat kdekoli po republice.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

 

.